علی چاکرعباسی

پس از شروع نشانه های بیماری برای تشخیص به بیمارستان های مختلف در شهرهای اردبیل، تهران، اصفهان و شیراز مراجعه کردند.از آنجایی که تشخیص نهایی برای مشکل وی مشخص نشد به توصیه یکی از آشناییان مقیم آمریکا با بیمارستان جانزهاپکینز آمریکا تماس گرفتند. به دلیل هزینه بالاي درمان در آن بیمارستان، دوری مسافت و سختی برای گرفتن ویزا و اقامت بیمار و همراهش به توصیه همان دوست به شعبه جانز هاپکینز در ترکیه مراجعه کردند

تیمی متشکل از متخصص بیماریهای ریوی( دکتر کمال طاها اغلو) ٬متخصص جراح ریه( دکتر آلتان کر) ٬متخصص قلب    ( دکتر ارتان اکمن) وانکولوژیست(دکتر سردارتورهال) پس از رایزنی های متعدد وانجام آزمایشات لازم ٫تصمیم به جراحی ریه گرفتند٬ پس ازجراحی موفقیت آمیز٫ بیمار۶ دوره شیمی درمانی دریافت کرد و هم اکنون برای کنترلهای مرتب دوره ای به بیمارستان  .مراجعه می کنند

مهدی پسر آقای عباسی که در تمام مراحل درمان همراه پدر بوده ٬ به خدمات و پیگیریهای بی نظیر پرستاران وکارمندان بیمارستان اشاره کرده و می گوید : من به عنوان یک وظیفه انسانی به تمام هموطنانم که نیازبه خدمات درمانی خاص دارند٬ این .مرکز را توصیه می کنم

ویدیو