امکانات و تجهیزات بیمارستان

سایبرنایف شاهکار تکنولوژی در درمان سرطان

در آنادولو مدیکال سنترهمواره ازآخرین تحولات در زمینه تکنولوژیهای پزشکی به استقبال می شود. یکی از این تحولات، تکنولوژی سایبرنایف می باشد که پیشرفته ترین شکل رادیو-جراحی بوده و یکی از قابل اعتماد ترین روش های درمان غیر تهاجمی تومورها می باشد. سایبرنایف یک تکنولوژی پیشرفته دررادیوتراپی است که بافت توموررا با حداقل آسیب جانبی…

ادامه مطلب

تروبیم

هدف اساسی دراستفاده از انکولوژی اشعه ارسال امواج مملوازرادیاسیون به تومور و جلوگیری ازرشد آن درحین ممانعت ازآسیب به بافتهای سابم همجوار می باشد. دوز بالای رادیاسیون با تراکم انرژی بسیار بالا ٫سلولهای تومور رانابود کرد ه و مانع رشد آنها می گردد. با توجه به اینکه سلولهای توموردر مقایسه با سلولهای نرمال سریعتر تکثیر…

ادامه مطلب

ویدیو