کزبان بربراوغلو

Email: kezban.berberoglu@anadolusaglik.org

تحصیلات  و تجربه کاری

دانشگاه پزشکی تراکیا

دانشکده پزشکی  دانشگاه استانبول

دانشکده پزشکی جانز هاپکینز ، بالتیمور، ایالات متحده آمریکا

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

انکولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته ای

عضو  انجمن پزشکی هسته ای در ترکیه

 

تحقیقات و انتشارات

2 نشریات بین المللی

12 نشریات ملی

ویدیو