نجدت اوسکنت

Email: necdet.uskent@anadolusaglik.org

تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا

آکادمی نظامی آنکارا و دانشکده پزشکی (گاتا) دانشکده پزشکی

آکادمی نظامی استانبول و دانشکده پزشکی (گاتا) دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه کادیر حاص

بیمارستان متروپولیتن فلورانس نایتینگل

مرکز سرطان وادلی، ، رییس دانشکده انکولوژی، دالاس

دانشکده پزشکی وست مینیسترو چارینگ کراس  لندن ، انگلیس

(آموزش پیوند مغز استخوان)

کانتنز پیتال ، بازل، سوئیس (آموزش پیوند سلول های بنیادی)

بیمارستان رویال فری، انگلستان (شیمی درمانی)

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

سرطان سینه

سرطان دستگاه گوارش

سرطان ریه

لنفوم

مولتیپل میلوم

 

 

تحقیقات و انتشارات

122 ملی و 30 مجله بین المللی

168 ملی و 72 خلاصه بین المللی

8 فصل کتاب

ویدیو