ظفر گل باش

Email: zafer.gulbas@anadolusaglik.org

تحصیلات  و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه

دانشکده پزشکی دانشگاه اندلس

بیماری های قفسه سینه و مرکز جراحی قفسه سینه بیمارستان آتاترک

مرکز درمانی هداسا، اسرائیل

مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون ، ایالات متحده آمریکا

مرکز تحقیقات سرطان ام دی . آندرسون، ایالات متحده آمریکا

دانشگاه تورنتو بیمارستان شاهزاده مارگارت، تورنتو، کانادا

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

درمان بدخیمی خونی

پیوند ساقه سلول

عملکرد پلاکت

فلوسیتومتری

بانک جمع اوری خون

ویدیو