سردار کاهرامان

Email: serdar.kahraman@anadolusaglik.org

تحصیلات و سابقه کار

 • آکادمی نظامی پزشکی گلخانه ، دانشکده پزشکی مغز و اعصاب آنکارا، ترکیه
 • دانشگاه فری برلین، آلمان
 • بیمارستان نیروی هوایی اتیمسگوت، آنکارا، ترکیه
 • دانشکده پزشکی دانشگاه قرن جدید، ، استانبول، ترکیه

تخصص و فعالیت های پزشکی

 • 55آناتومی اعصاب
 • آناتومی اعصاب کاربردی و جراحی مغز استریوتاکتیک
 • جراحی قاعده جمجمه و تومورهای مغز
 • آسیب های عروقی سیستم عصبی مرکزی
 • عمل جراحی ستون فقرات

مسئولیت های اداری در جوامع پزشکی 

 • جامعه جراحان مغز و اعصاب ترکیه (با همکاری انجمن جراحان مغز و اعصاب اروپا)
 • عضو بخش نوروانکولوژی و ستون فقرات
 • عضو برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب ترکیه
 • عضو جامعه جراحان ستون فقرات ترکیه

تحقیقات و رسالات

 • 36 مقاله داخلی و بین المللی
 • بیش از 50 سخنرانی داخلی و خارجی
 • ویرایشگر در بسیاری از مجلات داخلی و خارجی

ویدیو