سردار تورحال

Email: serdar.turhal@anadolusaglik.org

تحصیلات و تجربه کاری

دانشگاه استانبول، دانشکده پزشکی جراح پاشا

بیمارستان گریفین، دانشگاه ییل، ایالات متحده آمریکا

دانشکده پزشکی دانشگاه مرمره

 

گواهی های هیئت مدیره

آمریکایی  ای بی آی ام  (2007-2017) انجمن پزشکی داخلی

ای اس ائ او (2011-2016)

 

زمینه های  پزشکی و فعالیت

همه تومورهای جامد

مخصوصا سرطان هپاتوسلولار

 

تحقیقات و انتشارات

80 مقالات بین المللی

بیش از 450 استناد بین المللی

 

عضویت

ای اس سی او

ای او آر ی سی

بی یو او ان

تی او دی

ویدیو