حسین بال اوغلو

Email: huseyin.baloglu@anadolusaglik.org

تحصیلات و تجربه کاری

دانشگاه پزشکی گاتا

کالج پزشکی آلبرت انیشتین ، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

دانشگاه هایدلبرگ، آلمان

سامبا، گرونوبل، فرانسه

بیمارستان آموزشی گاتا حیدرپاشا

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

آسیب شناسی مولکولی

زیست شناسی تومور

تشخیص حین عمل / تشخیص بیم و هراس

آموزش پزشکی

 

تحقیقات و انتشارات

52 نشریات بین المللی

68 نشریات ملی

38 پوستر بین المللی

100 پوستر ملی

3 فصل در کتاب های پزشکی

1 کتاب ترجمه به انگلیسی

1 ثبت اختراع تشخیص مولکولی پاپیلاری سرطان تیروئید

ویدیو