جمیل اویگور

Email: cemil.uygur@anadolusaglik.org

تحصیلات و تجربه کاری

دانشکده پزشکی دانشگاه حاجت تپه

دانشکده پزشکی دانشگاه هلسینکی

بیمارستان آنکارا

بیمارستان انکولوژی آنکارا

مرکز سرطان کترینگ اسلون مموریال

دانشگاه پزشکی شرق نزدیک

 

زمینه های پزشکی و فعالیت

جراحی رباتیک

رباتیک رادیکال پروستاتکتومی

پروستاتکتومی

سرطان پروستات

سرطان خون

سرطان کلیه

تومورهای خلف نادر

 

تحقیقات و انتشارات

بیش از 300 انتشارات علمی

فصل در کتاب های علمی 11

انجمن مغز و اعصاب انکولوژی

ویدیو