آیشن یوجل

Email: aysen.yucel@anadolusaglik.org

تحصیلات  و تجربه کاری

دانشگاه پزشکی آنکارا

دانشگده پزشکی دانشگاه استانبول

دانشگاه آلبورگ، دانمارک

بیمارستان اس تی. وینسنت – مرکز درد سازمان بهداشت و درمان ، ایالات متحده آمریکا

 

 

زمینه های پزشکی و فعالیت ها

درمان روشهای مداخله ای

نوروپاتی درد

مکانیسم درد

فدراسیون های بخش اروپایی (ای ای اس پی) (ای اف ای سی) مشاور ترکیه

همکاری سردبیر مجله آلگولوگی  (دردشناسی) ترکیه

عضو انجمن آلگولوگی (دردشناسی) ترکیه

  • عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان مجله آلگولوگی (دردشناسی) ترکیه

عضو گروه ویرایشگر مجله بیهوشی ترکیه

عضو مداخله در روش های شدت درمان

مسکن ها و فصلنامه های پژوهشکده تحقیقات مغز تجربی

 

 

تحقیقات و انتشارات

نشریات ملی و بین المللی 200

کتاب و فصل کتاب 20

جوایز 2

ویدیو