پزشکان

سردار تورحال

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و انکولوژی پزشکی
علوم تومورشناسی – انکولوژی پزشکی

ادامه مطلب

کایهان انگین

پروفسور در زمینه انکولوژی تشعشع
علوم تومورشناسی – انکولوژی تشعشع

ادامه مطلب

ظفر گل باش

پروفسور در زمینه پزشکی داخلی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – انکولوژی هماتولوژی

ادامه مطلب

نجدت اوسکنت

پروفسور در زمینه انکولوژی و هماتولوژی
علوم تومورشناسی – هماتولوژی انکولوژی – انکولوژی پزشکی

ادامه مطلب

سردار کاهرامان

پروفسور مغز اعصاب

Serdar Kahraman
ادامه مطلب

فاتح آقالار

پروفسور جراحی
متخصص جراحی- جراحی عمومی

ادامه مطلب

جمیل اویگور

پروفسور در زمینه اورولوژی
علوم جراحی – ارولوژی

ادامه مطلب

کوتلای کارامان

خدمات تصویربرداری – رادیولوژی

ادامه مطلب

حسین بال اوغلو

پروفسود در زمینه پاتولوژی
خدمات تشخیص – آسیب شناسی

ادامه مطلب

سرتاچ چیچک

پروفسور در زمینه جراحی قلب و عروق
قفسه سینه، بهداشت قلب و عروق – جراحی قلب کودکان – قفسه سینه، سلامت قلب و عروق – جراحی قلب و عروق

ادامه مطلب

ویدیو