خدمات تشخیصی و تصویربرداری

خدمات تشخیصي و تصویربرداری ، مجموعه ای از زیرمجموعه ها درسطح عمومی و تخصصی آزمایشگاهی، ژنتیک پزشکی و میکروبیولوژی و خدمات تصویربرداری، را گرد هم آورده است، و در عین حال در پزشکی هسته ای، پاتولوژی و رادیولوژی نیز دارای قابلیت و شایستگی است.
تشخیص دقیق و اولیه بسیاری از بیماری ها نقشی حیاتی در ظرفیت ما برای ارائه بهترین روش درماني ایفا می کند، به همین دلیل ما به طور مداوم براي حفظ کیفیت ، در بکارگیری مواد با استانداردهای بین المللی و پزشکان و متخصصان دارای تجربه بی همتا سرمایه گذاری می کنیم.
بخش هایی که برای ارائه این خدمات همکاری می کنند:

  • پزشکی هسته ای
  • رادیولوژی
  • پاتولوژی

پزشکان بخش

حسین بال اوغلو

پروفسود در زمینه پاتولوژی
خدمات تشخیص – آسیب شناسی

ادامه مطلب

کزبان بربراوغلو

خدمات تشخیص – آسیب شناسی

ادامه مطلب

کوتلای کارامان

خدمات تصویربرداری – رادیولوژی

ادامه مطلب

ویدیو